Máy hút hơi dầu là một modul cải tiến có tác dụng xử lý khí có hơi dầu và hơi nước sản sinh trong quá trình hoạt động của các máy gia công, khí có tạp chất được thanh lọc đến 99% và quay trở lại môi trường

Xem tất cả 3 kết quả