Vòng bi cầu, bạc đạn cầu cấu tạo như thế nào?

Vòng bi cầu – bạc đạn cầu (Ball Bearings)

Vòng bi cầu ( Ổ bi / ổ lăn ) là loại vòng bi có thiết kế lắp đặt có thể tách rời với vòng trong, vòng ngoài, vòng cách với các phần tử lăn là một hàng bi hình cầu. Chúng được chế tạo với nhiều kích thước khác nhau, gồm 2 loại vòng bi cầu chặn trục 1 hướng và 2 hướng.

Vòng bi cầu đỡ chặn 1 hướng: một vòng ngoài, một vòng trong, hệ thống con lăn và vòng cách. Ổ bi cầu này chỉ chịu được tải dọc trục theo một hướng và do đó chỉ định vị dọc trục theo một hướng. Ổ bi chặn không thể chịu được bất kỳ tải trọng hướng kính nào.

Vòng bi cầu đỡ chặn 2 hướng: hai vòng cách cùng các phần tử lăn nằm giữa hai vòng ngoài và một vòng trong. Vòng trong có rãnh ở cả hai mặt còn vòng ngoài chỉ có rãnh trên một mặt. Các bạc đạn cầu này chịu được lực hướng trục theo cả hai hướng và không chịu được lực hướng kính.

Trong ổ bi, tải trọng được truyền từ vòng ngoài vào bi, và từ bi vào vòng trong. Vì là một khối bi nên nó chỉ tiếp xúc với vòng trong và vòngn ngoài ở một điểm rất nhỏ, điều này giúp nó quay rất êm. Nhưng nó cũng có nghĩa là không có nhiều diện tích tiếp xúc giữ tải trọng đó, vì vậy nếu ổ trục bị quá tải, các viên bi có thể biến dạng hoặc kêu, làm hỏng ổ trục.

Kí hiệu cho Vòng bi: Các ổ bi được ký hiệu bắt đầu bằng ‘6’.

Ví dụ: Vòng bi 6203, vòng bi 6205, vòng bi 6204, bạc đạn 6201, ổ bi 6206 , ổ bi 6202,..

Hình ảnh bạc đạn cầu